Tutkimuksen kaupallistaminen digiympäristössä – uusia mahdollisuuksia uusille yrityksille

Suomi tunnetaan korkeatasoisesta tutkimusosaamisestaan ja vahvasta panostuksesta innovaatiopohjaiseen talouteen. Suhteellisen suurista investoinneista huolimatta olemme jäämässä jälkeen muista edistyneistä ja johtavista innovaatiomaista. Korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista syntyvää tietoa ei saada täysimääräisesti hyödynnettyä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön. Tutkimuslähtöisen yritystoiminnan ja yritysyhteistyön tärkeydestä on puhunut mm. Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri.

Suomesta puuttuu ”matching-foorumi”, jossa tutkimuksen tuottajat, soveltajat ja potentiaaliset kaupalliset hyödyntäjät voisivat kohdata.

Toisaalta Suomi on monilla mittareilla johtavia maita digitaalisen talouden hyödyntäjinä – yhtenä tuoreena esimerkkinä helmikuussa julkaistu eurooppalainen digitaalisen talouden indeksi. Kyseinen indeksi arvioi eri EU maissa esimerkiksi kansalaisten digitaalisia taitoja, eri teknologioiden hyödyntämistä sekä digitaalisia palveluja. Voisiko siis digitaalisia palveluja laajentaa edelleen luomalla digitaalinen matching-foorumi tutkimuksen hyödyntämiseen?

Digitaalinen ympäristö ja sen tarjoamat ratkaisut voisivat tarjota tehokkaan keinon välittää tietoa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa syntyvistä tutkimustuloksista ja edistää siten tutkimuksen kaupallistamista. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan näin vauhdittaa tutkimusideoiden jatkojalostamista uudeksi liiketoiminnaksi ja yrityksiksi sekä edelleen luoda kasvua ja hyvinvointia.

Ota haaste vastaan ja tule Digiturnaukseen ideoimaan vastauksia matching-foorumin konseptiin.

Tutustu TEM:n ja PRH:n haasteeseen ja ilmoittaudu!

Olli Ilmarinen
kehitysasiantuntija, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Digi-turnauksen ”Tutkimuksen kaupallistaminen digiympäristössä” -haasteen vastaava

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Vastaa

Keskustelu