Julkisen hallinnon tietoaineistot hyötykäyttöön

tabletti-500x500-pajukallio-0476

Julkisessa hallinnossa on paljon tietoa, jota avataan monipuolisesti uudelleen käyttöön ja yhdisteltäväksi yhteiskunnan eri toimijoille. Avatun tiedon hyödyntämisessä on kuitenkin vielä työsarkaa; tiedon avaajat sekä muun muassa uusia palveluita kehittävät tiedon hyödyntäjät eivät aina kohtaa.

Millainen toimintamalli tulisi luoda, jotta tiedon avaajat ja tiedon tarvitsijat voisivat kohdata ja toimia vuorovaikutuksessa tiedon hyödyntämiseksi?

Toivomme, että haastetta ratkaistaan seuraavien osatekijöiden avulla:

Julkisen hallinnon tietoaineistot

www.netra.fi
Valtion raportointipalvelu sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Netra-palveluun on koottu valtion ohjauksen kannalta keskeinen informaatio. Palvelun tarjoaa Valtiokonttori.

www.findikaattori.fi
Ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Indikaattori kertoo ilmiöstä tilastokuvion, taulukon ja analyysitekstin avulla. Palvelun tarjoaa Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia.

Tapahtumat, kilpailut

Apps4Finland
Kaikille avoin innovaatiokilpailu, jossa halutaan löytää uusia tapoja jalostaa avointa dataa ja innostaa ihmisiä käyttämään kaikkea saatavilla olevaa dataa. Mikä tämän kilpailun rooli voisi toimintamallissa olla?

Kansallinen dataportaali Avoindata.fi
Mikä www.avoindata.fi:n rooli ja tehtävä voisi toimintamallissa olla?

image001

Tämän haasteen ilmoittautuminen on suljettu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

mikko-jarvilehto

Vastaa

Keskustelu