Asumisen laadusta monialaisia digipalveluita

Millaisia asumiseen (esimerkiksi sisäilman laatuun) liittyviä palvelupaketteja tulisi tarjota, jotta käyttäjillä olisi mahdollisuus kerätä, yhdistää ja analysoida itselleen merkityksellisiä tietoja?

Tavoitteenamme on sovittaa yhteen eri alojen digitaalista kehitystä ja tuottaa monipuolisia palveluita yksilön ja yhteiskunnan parhaaksi. Sisäilman laatu kattaa erityisesti terveydenhuollon sekä rakennusten käytön ja ylläpidon näkökulmat. Samalla tarjoutuu mahdollisuus uudenlaisten oppimisympäristöjen rakentamiseen.

Haasteena on luoda ”liiketoiminnan ekosysteemipalveluita”, jotka kokoavat ja yhdistävät ihmisen toiminnan, kokemuksen ja terveyden sisäilmaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin.

Tarkoituksena on auttaa ihmisiä tunnistamaan elintapojen ja mm. sisäilman laadun vaikutusta omaan terveyteen ja antaa heille paremmat mahdollisuudet ennakoida omaa hyvinvointiaan. Tavoitteena on myös innostaa ihmisiä vaikuttamaan rakennusten käyttöön ja ylläpitoon.

Haastetta voi miettiä eri näkökulmista

  • Yksilön näkökulma: Millaisia palveluita käyttäjille tulisi tarjota?
  • Yrityksen näkökulma: Millaisia palveluita tulisi tuottaa/tarjota esimerkiksi terveydenhuollon taikka rakennusyritysten/talotekniikan ja isännöinnin/kiinteistönhoidon toimialueilla?
  • Yhteiskunnan näkökulma: Millaisia palveluita tulisi tuottaa/tarjota esim. viranomaisten (kunnat ja valtio) tai tutkimuksen toimesta/käyttöön?
  • Opetuksen näkökulma: Millaisia oppimisympäristöjä tulisi kehittää eri aloille?

Helpot ratkaisut, matala aloittamiskynnys ja hyvä nimi ovat toivottavia. Näin voimme edistää ”digitaalisten palveluiden ekosysteemien” syntymistä kokeilevan toiminnan avulla.

Tämän haasteen ilmoittautuminen on suljettu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

mikko-jarvilehto

Vastaa

Keskustelu